Kortkurs

Stavern FHS underviser i mange spennende fag og personalet besitter en kompetanse på mange fagområder. Gjennom våre kortkurs kan alle interesserte som ikke er elever hos oss også ta del i dette. de forskjellige kursene står beskrevet under.

 

 

Reisekortkurs

Med bakgrunn i våre mange studieturer er Stavern FHS også en rutinert arrangør av studiereiser. Vi kjenner mange destinasjoner, har gode samarbeidspartnere og vi liker å dra på spennende reiser. Kursene er lagt opp med en forberedende del, selve turen, og en oppsummerende/avsluttende del. For å få mest ut av turen kan det være lurt å kjenne til de stedene man skal til på forhånd. Et forkurs er således en god garanti for at man får mer ut av reisen. Det å vite litt om landets historie, kultur og politikk, vil gi deg et større utbytte. En stund etter turen er avsluttet er det tid for mimring, deling av tanker, filmer og bilder.

Misjonale Menigheter

Kortkurset Misjonale Menigheter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavern Folkehøyskole  og satsingsområdet Menighets- og medarbeiderutvikling ved hovedkontoret i Frikirken.

Tilbudet er åpent. Kursene gir spesielt godt utbytte for menigheter og grupper som ønsker å være sammen i en bevegelse mot en mer misjonal livsstil. Kurs del II holdes denne våren i Oslo Storbymenighet og Oslo Østre Frikirke. Et nytt kurs startes i Credo Frikirke i Trondheim.   Kurset har en kartleggingsfase og en bevegelsesfase. Kartleggingsfasen skjer våren 2018 i Credo menighet, mens bevegelsesfasen fortsetter i Oslo-menighetene.

Kursene i Oslo avsluttes i løpet av mai 2018.

Kursen i Trondheim vil fortsette med nye moduler høsten 2018 og våre 2019.

Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole Fredtun, Arnfinn Løyning er en av kurslederne og bidrar med undervisning ved kursene. 

Misjonale menigheter
Credo menighet, Trondheim 

Samling 11.02.2018.
Hovedtema: Talenter og nådegaver.

Samling 28.04.2018
Hovedtema: Troshistorie

Samling 02.09.2018
Hovedtema: Å velsigne 

Samling 10.11.2018
Hovedtema: Å ha fellesskap

Organisering og pedagogisk metode:

  • Kurs med fellesundervisning og flere grupper, med minst 8 kurstimer på hver
  • Forelesning eller innledning
  • Dialog og drøftelse i plenum
  • Dialog og drøftelse i grupper
  • Det legges opp med opplæring som enten er Bibelbasert eller Historie og mulighetsdrevet (praktisk erfaring).

Påmelding skjer til via Credo Frikirkes hjemmeside. 

Liv og tjeneste i kirken | September og november 2018

«Liv og tjeneste i kirken.»

Kortkurs ved Stavern Folkehøyskole

Kortkurset er et samarbeid mellom Stavern Folkehøyskole og Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirkens hovedkontor. Kurset er åpent. Kurset er et innføringskurs for nye arbeidere som forbereder seg til, eller som er helt ny i pastortjenesten.

Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole, Arnfinn Løyning bidrar med undervisning på kurset.

Last ned program og mer informasjon HER

Kropp og Ånd - Hånd i Hånd | 15.-19. oktober 2018

Vi inviterer til vårt populære «dugnadsuke» 15-19 oktober.

Kurset er gratis og vi jobber for føda;)

Fellesskap, undervisning, god mat og prat, dugnadsarbeid tilpasset den enkeltes form og ferdigheter.

Påmelding innen 5 oktober.

Se linkene under for mer informasjon:

Program

Plakat

Annonse i Budbæreren

Meld deg på HER

Gotland | 11-18 Juni 2019

Med over 40.000 kulturminner, er denne øya i Østersjøen full av spennende historie.

Øya er Sveriges største øy, naturen er vakker og de som bor på denne øya kan sin gjestfrihet.

Vi inviterer til spennende tur til Gotland, 11-18 juni 2019!

Last ned mer informasjon HER

Meld deg på HER

Kontakt kursansvarlig

6 + 3 =

Leder for kortkursdrift

Arnfinn Løyning
Tlf: 93 42 61 01
Mail: arnfinn@stavernfhs.no

Ta gjerne kontakt med læreren om du har noen spørsmål.

Klikk her for å lære mer om de ansatte