Fakta om skolen

 

Om skolen

 • Stavern folkehøyskole ligger, som navnet tilsier, i Stavern -også kalt Norges smilehull.
 • Skolen ble etablert i 1921 og het Fredtun frem til 2010.
 • Gode kommunikasjoner med tog og buss/ekspressbusser: Tog til Larvik eller Timesekspressen.
 • Nærmeste flyplass er Sandefjord, Torp. Ca 30 min med bil.
 • Internat og undervisningslokaler med spesialrom / verksteder / Blackbox / Øvingsrom / Studio osv. Stor og flott gymsal og sandvolleyballbane. Store utearealer.
 • 130 elevplasser

Kompetanse og studiepoeng

Et år på folkehøyskole gir i dag 2 studiepoeng i tillegg til alderspoeng ved opptak til høyere utdanning. Kompetanse er imidlertid langt mer enn studiepoeng. Flere og flere arbeidsgivere får opp øynene for den unike sosiale og personlighetsutviklende kompetansen et folkehøyskoleår gir. Folkehøyskole tar seg rett og slett godt ut på en CV’n din.

Ingen søknadsfrist

Søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Vi prioriterer elever over 18 år. Linjene har et begrenset antall plasser, så det lønner seg å søke tidlig. Vi tar derimot ikke opp elever før 1. februar, men søk gjerne tidligere. Så sant det er ledige plasser, tar vi opp elever helt fram til skolestart. Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

Stipend

Du får full støtte med stipend og lån fra Statens Lånekasse ved å gå på Stavern fhs.

Varighet – alder

Skoleåret er på 33 uker, fra ca. 25. august til ca. 15. mai.
Aldersgrensen er 18 år pr. 31.12. i skoleåret. De fleste elevene har 3 år i videregående skole bak seg. Gjennomsnittsalder er 20 år.

Kostnader

All informasjon om linjens kostnader finner du HER.

Grunnregler

 • All undervisning er obligatorisk.
 • Vi har nulltoleranse for bruk og oppbevaring av rusmidler, inkludert alkohol. Dette gjelder også utenfor skolens område så lenge du ikke har permisjon eller ferie.
 • Ved skjellig grunn til mistanke om ruspåvirkning på skolen kan dette bli behandlet som et regelbrudd, uavhengig av tidspunkt for inntaket.
 • Innendørs røyking, inkl. e-sigaretter, er ikke tillatt.
 • Skolen er mobbefri sone. Mobbing i skolens miljø, også på sosiale medier, vil bli reagert på.
 • Alle har ansvar for en rett og forsvarlig bruk av skolens eiendom og utstyr. Skader som oppstår må straks meldes fra, og skolen avgjør det økonomiske ansvarsforhold.

Fravær på over 10% gir skolen rett til å avbryte skoleåret. Brudd på skolens grunnregler kan føre til midlertidig bortvisning eller utvisning for resten av skoleåret.

Grunnreglene forvaltes av skolens disiplinærråd bestående av rektor og representanter fra det pedagogiske personalet.

Eierforhold

Stavern folkehøyskole eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Stavern Folkehøyskole