En kristen skole

At Stavern folkehøyskole er en kristen folkehøyskole vil du først og fremst merke på at vi har et inkluderende og trygt skolemiljø. Et kristent menneskesyn gjennomsyrer livet på skolen. Det betyr at alle har samme verdi og er like viktige for oss. Det betyr også at du vil bli møtt med samme respekt uansett hvilken tro du har. For oss handler dette om å ta en kristen tro på alvor.

Elevflokken på Stavern folkehøyskole er like forskjellige som annen ungdom. Mange har en kristen bakgrunn, men langt fra alle. De siste årene har forholdet vært ca 50/50, men vi har aldri opplevd noen skiller i elevflokken av den grunn. Tvert i mot har det gitt oss et spennende miljø, der også tro og livssyn blir et helt naturlig samtaletema.

Hver morgen samles alle elevene i skolens auditorium til en felles morgensamling. Som regel er det en av personalet som har ansvaret, men hver uke er det også en elev som har ansvaret. Her kan du la deg engasjere og begeistre av mange smarte og engasjerte folk som har noe på hjertet. Naturlig nok vil disse samlingene ofte handle om hva det vil si å være menneske, også i forhold til en Gudstro.

Det meste av øvrige kristne aktiviteter på skolen er frivillig. Dette gjelder f.eks. torsdagsmøtene våre, som er en spennende møteplass for både kristne og ikke-kristne elever. Her forteller elevene om troen sin, mange for første gang. Vi har bønnevandringer og lystenning, mye sang og musikk og ofte besøk utenfra. For mange av elevene er dette et av ukas høydepunkt.

Skolens har også bibel- og samtalegrupper som foregår på kveldstid, gjerne en kveld annenhver uke. Her kan man møtes og diskutere spørsmål som handler om tvil og tro og finne ut hva Bibelen sier om saken. Gruppene ledes av en lærer og er ofte hjemme hos vedkommende. Størrelsen på gruppen varierer fra 4 til 10 personer.

Den danske presten Grundtvig, som levde for snart 200 år siden, regnes som alle folkehøyskolenes far. Siden han også var dikter, formulerte han målsettingen for folkehøyskolen slik: “Langt mere verdt enn det røde gull, det er sin Gud og Seg selv å kjenne!” På Stavern folkehøyskole vil du få mulighet til begge deler.

Kontakt oss

1 + 12 =

Stavern Folkehøyskole

 

Ring oss på 33 15 68 00

Send mail til post@stavernfhs.no

Helgeroveien 102, 3294 Stavern

 

Frikirken
Skolen eies av Den Evengelisk Lutherske Frikirke