Botrening & Aktiv fritid

 

Mange opplevelser, nye og gode venner, inkluderende fellesskap og en start på det å flytte hjemmefra med tilrettelagt oppfølging. Et godt miljø å skape mange minner i, for å lære og mestre nye ting.

NYE OPPLEVELSER OG MESTRING 

Som elev på Botrening & Aktiv fritid er du en del av et inkluderende skolemiljø, der det er aktiviteter på kveldene og i helgene for hele skolen. I skolehverdagen skal vi lage mat sammen, øve på klesvask og holde orden og andre praktiske fag. Vi går mye på tur i nærområdet, har ulike aktivitet og samhandlingsfag. En hverdag som skal gjøre deg mer klar for å stå på egne ben, ut fra dine forutsetninger. Derfor har vi også assistenter som er med klassen både på dagtid og kveldstid.

Det beste med året, er at det er en hverdag du får dele med klassen din, og resten av skolen.

 

Dette vil du lære:

 • Å samarbeide med andre
 • Å bo sammen med andre
 • Holde rommet ditt rent og ryddig
 • Vaske/sortere tøy
 • Matlaging
 • Bruke offentlig transport
 • Benytte deg av tilbud i nærmiljøet
 • Pengebruk og litt data
 • Å ta ansvar for deg selv, og bli mer selvstendig
 • Ulike tema som: kostlære, hygiene, kommunikasjon, vennskap og nettverk
 • Turplanlegging og aktivitetslære

  Hvem er linjen for

  For deg som har en psykisk utviklingshemning og som trenger litt hjelp i hverdagen.
  For deg som ønsker trening med å bo for seg selv.
  Vi trenger deg som er sosial og trives i sammen med andre!

  Våre forventninger til deg:

  • Ta vare på personlig hygiene som dusj og tannpuss
  • Du må mestre av- og påkledning
  • Stå opp selv med hjelp av egen vekkerklokke
  • Klare deg litt selv på ettermiddager og i helgene når det ikke er opplegg/aktiviteter på skolen

   

  Opptak


  Et år på Botrening & Aktiv fritid koster mer enn et vanlig folkehøyskoleår på grunn av en tettere oppfølging enn på de andre linjene. Det er vanlig at elever som søker til en tilrettelagt linje søker om ekstra støtte fra NAV, hjemkommune eller fylkeskommune for å dekke disse ekstra utgiftene. Det kan også søkes om lån og stipend gjennom Statens lånekasse.

  Søknadsprosessen

  1. Fyll ut søknadsskjema på folkehogskole.no, og send inn informasjon om utfordringene for eleven, utviklingshemning, hjelpebehov og annen relevant informasjon. Vi ønsker også å få navn og telefonnummer til en referanse (lærer eller annen som kjenner søkeren fra skole, arbeid, fritid). Referansen skal ikke være i slekt med søker.
  2. Vi sender epost med kartleggingskjema for mer utfyllende informasjon.
  3. Fortløpende velger vi ut noen av søkerne (ut i fra kriterium som står nedenfor) som vi jobber videre med. De aktuelle elevene blir kontaktet for å komme på besøk sammen med fagperson og/eller foresatte. Det kan være en eller flere fra PPT, skolen (lærer eller assistent), koordinator og/eller foreldre/foresatte.
  4. For de elevene som blir tatt opp på linja sender vi ressurssøknad til NAV.
  5. Opptaket av elever holder fram utover våren til vi har fylt opp plassene på linja.

  Kriterium

  1. Eleven må være mest mulig selvhjulpen med tanke på daglige gjøremål.
  2. Vi vil prioritere at elever som ønsker det, får gå to år.
  3. Vi ønsker å sette sammen en linje slik at hver enkelt elev kan passe inn i gruppa.
  4. Vi vil prioritere ungdommer over 18 år som er på veg ut i egen bolig.
  5. Linja har en del aktive fag, og elevene må derfor være fysisk gode nok til å kunne gå tur og ha gym.

  I vurderingene ved opptak må vi også ta hensyn til at vi bare har én sovende nattevakt, og at vi ikke har helsepersonell på internatet.

  Tilbudet vårt krever at eleven får ekstra økonomiske ressurser fra NAV, og derfor starter vi opptaksprosessen så tidlig som i november. Før vi starter prosessen med resurssøknad og endelig opptak, ønsker vi å få besøk av eleven.

   

  Fagplan

  Arbeidstrening
  Vi har mulighet for å lage litt ulike tilbud når det kommer til arbeidstrening på Stavern fhs. Men alle elever på linja skal ha arbeidstrening på skolen eller utenfor.

  Rom og klesvask
  Å være mer forberedt for å klare seg i egen bolig er en av målsetningene på linja. Derfor er det romvask, slik som alle elever på skolen har, men vi har også klesvask på timeplanen. Her skal man lære å sortere og vaske klær og holde orden i klesskapet. Her kommer også fokus på personlig hygiene, klesskift o.l inn.

  Matlaging og personlig økonomi
  Hver uke lager vi mat og spiser sammen. Dette er enkle retter som passer godt for et hybelliv senere. Vi skal gjennom dette også ha fokus på sunnhet og ernæring.

  Vi har også ansvar for kiosk hver fredag, og øver oss på å handle og ha ansvar for innkjøp og økonomi.

  Turdag
  Vi har tur i nærmiljøet som en fast aktivitet. Dette betyr at vi går ut, nesten uansett vær og vind, vi lager av og til bål, går langs kysten, går på tur i skogen, besøker lokale aktiviteter, men alltid øver oss på å finne riktig påkledning til turer og koser oss med god mat på bål – når vi er på båltur. Dette er en viktig del av læringen om turglede og oppleve varierte turdager.

  Fellestur og studietur
  Vi har noen turer som vi gjør sammen med hele skolen. Det kan være en overnattingstur helt i starten av skoleåret og vi har fellestur til Hemsedal i mars. Da er vi 5 dager sammen, hele skolen, og står på ski, aker, bor på KRIK høyfjellssenter, spiller spill og opplever vinterglede og fellesskapsglede.

  I tillegg drar vi på linja til Spania på studietur. Der skal vi oppleve ny kultur, ny mat, dra på sightseeing, masse nye aktiviteter og kose oss i ca 8 dager.

  Sosial trening
  Å gå et år på folkehøgskole gir mye god sosial trening. Vi spiser sammen, er sammen på aktiviteter, vi bor sammen og må lære oss å tilpasse oss hverandre og hverandres behov.  Her på Stavern vil vi legge vekt på at elevene på botrening er med på alle aktivitetene som skjer på skolen og blir integrert, samtidig som vi legger vekt på at de skal bygge et godt klassemiljø og jobbe godt sammen. Vi har organiserte kveldsaktiviteter fra tirsdag til lørdag, så her er det gode muligheter for å få gjøre mye gøy også på kvelden. Det vil være en ansatt på jobb hver ettermiddag, som er på jobb for botreningslinja.

   

  I tillegg vil timeplanen inneholde disse fagene: (Kanskje ikke akkurat i rekkefølgen slik de står)

  Studietur

  Vi skal mye ut på tur i nærområdet, men et av høydepunktene blir studieturen til Spania. 

   

  Kontakt 

  12 + 1 =

  Kontaktperson

  Ruth Silje Boklund
  Mobil: 33 15 68 00
  Mail: rsb@stavernfhs.no

  Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

  Klikk her for å lære mer om de ansatte