Demo

Stavern FHS - Best i test!

Stavern FHS Best i test!
EPSI-Rating foretar hvert år bransjeundersøkelser for å måle kundetilfredshet blant publikum. I år, som tidligere år, kom folkehøyskolene i Norge best ut av alle landets utdanningsinstitusjoner. Og, blant de fremste finner man Stavern folkehøyskole.
 
På de viktigste faktorene, Produktkvalitet, Servicekvalitet, Verdi for pengene og Kundetilfredshet scorer Stavern FHS 5-8 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for folkehøyskolene.
 
Det vi imidlertid ikke scorer høyt på er Image og Forventninger -og det akter vi å gjøre noe med i denne artikkelen; Stavern FHS er best i test! Bryter vi ned undersøkelsen vil vi se at det er 3 punkter som trekker skolen vår opp:
 
 
Lærerens faglige kompetanse og evne til å engasjere (10% over gjennomsnitt)
Dette er det punktet hvor vi scorer aller høyest. Skolens ledelse har valgt å satse på «manpower» fremfor dyre nybygg eller kostbare linjer- så må vi legge til at vi ligger 6% over gjennomsnittet på internatstandard. Det er det faglige utbyttet og relasjonen til læreren som gjør oss til en skole, alt det andre er bonus. Derfor er vi gode.
 
Verdi for pengene i forhold til utbyttet (8% over gjennomsnitt)
Vi er ekstra glade for at vi scorer høyt på dette. Vi skal ha respekt for elevenes penger, men kanskje enda viktigere; skal vi ha respekt for unge menneskers tid. At et år hos oss fremstår som en god investering kan ikke bare sees på som fornuftig rent økonomisk, men det er også et år man tjener på sosialt, og den mestringsbaserte læringen gjør at man vokser som person. Vi scorer også om lag 8% over snittetet på spørsmålet om eleven har fått «økt motivasjon og lyst til å lære?» Dette underbygger vår oppfatning av at et år hos oss er noe man får igjen for senere.
 
Det sosiale miljøet på skolen (6,5% over gjennomsnitt)
Skolens miljø har vært et tydelig satsingsområde for hele personalet. Lærerne har fokus på dette i klassen hver dag og ukentlig går hele kollegiet gjennom utfordringer og tendenser i miljøet. Det er helt avgjørende å ha et godt elevmiljø for å få et godt skoleår for den enkelte. Dette er grunnlaget for all læring. Lærerne er godt trente i dette og vi bruker også mye tid på å få gode miljøarbeidere (2.års-elever) som tar pulsen på miljøet 24/7 og bidrar med aktiviteter og mye moro.
 
Vi har en jobb å gjøre for å få opp forventningene og imaget til skolen, men for oss vil det alltid være viktigere å levere enn å "hype". Denne undersøkelsen gir oss likevel litt frimodighet til å stikke oss frem samtidig som det inspirerer til å fortsette det gode arbeidet, for neste år kommer det nye elever som gir oss ett år av sin tid...
 
Hele undersøkelsen finner du på EPSI sine hjemmesider HER

Stavern folkehøyskole | Helgeroveien 102 | 3294 Stavern

Tlf: 33 15 68 00 | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework