Demo

Kortkurs

Kortkurs

Stavern FHS underviser i mange spennende fag og personalet besitter en kompetanse på mange fagområder. Gjennom våre kortkurs kan alle interesserte som ikke er elever hos oss også ta del i dette. de forskjellige kursene står beskrevet under

 

Reisekortkurs

Med bakgrunn i våre mange studieturer er Stavern FHS også en rutinert arrangør av studiereiser. Vi kjenner mange destinasjoner, har gode samarbeidspartnere og vi liker å dra på spennende reiser. Kursene er lagt opp med en forberedende del, selve turen, og en oppsummerende/avsluttende del. For å få mest ut av turen kan det være lurt å kjenne til de stedene man skal til på forhånd. Et forkurs er således en god garanti for at man får mer ut av reisen. Det å vite litt om landets historie, kultur og politikk, vil gi deg et større utbytte. En stund etter turen er avsluttet er det tid for mimring, deling av tanker, filmer og bilder.

 

Misjonale menigheter | Oslo Østre Frikirke 2017

Misjonale menigheter Oslo Østre

Kortkurset Misjonale Menigheter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavern Folkehøyskole  og satsingsområdet Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirketorget.

Tilbudet er åpent. Kursene gir spesielt godt utbytte for menigheter og grupper som ønsker å være sammen i en bevegelse mot en mer misjonal livsstil. Kurset holdes denne høsten i Oslo Storbymenighet og Oslo Østre Frikirke.  Kurset har en kartleggingsfase og en bevegelsesfase. Kartleggingsfasen skjer våren 2017, mens det tas de første skritt i bevegelsesfasen høsten 2017. Kursen vil fortsette med nye moduler våren 2018.

Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole Fredtun, Arnfinn Løyning er en av kurslederne og bidrar med undervisning ved kursene. 

 
Samling 01.04.2017.
Hovedtema:
Talenter og nådegaver.
 
Samling 11.06.2017
Hovedtema:
Troshistorie
 
Samling 09.09.2017
Hovedtema:
Å velsigne 
 
Samling 12.11.2017
Hovedtema:
Å ha fellesskap
 
Organisering og pedagogisk metode:
  • Kurs med fellesundervisning og flere grupper, med minst 8 kurstimer på hver
  • Forelesning eller innledning
  • Dialog og drøftelse i plenum
  • Dialog og drøftelse i grupper
  • Det legges opp med opplæring som enten er Bibelbasert eller Historie og mulighetsdrevet (praktisk erfaring).
 
 
Påmelding skjer til Oslo Østre Frikirke: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misjonale menigheter | Oslo Storbymenighet 2017

Misjonale menigheter Oslo Storbymenighet

Kortkurset Misjonale Menigheter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavern Folkehøyskole  og satsingsområdet Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirketorget.
Tilbudet er åpent. Kursene gir spesielt godt utbytte for menigheter og grupper som ønsker å være sammen i en bevegelse mot en mer misjonal livsstil. Kurset holdes denne høsten i Oslo Storbymenighet og Oslo Østre Frikirke.  Kurset har en kartleggingsfase og en bevegelsesfase. Kartleggingsfasen skjer våren 2017, mens det tas de første skritt i bevegelsesfasen høsten 2017. Kursen vil fortsette med nye moduler våren 2018.
Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole Fredtun, Arnfinn Løyning er en av kurslederne og bidrar med undervisning ved kursene. 
 
Samling 26.03.2017.
Hovedtema:
Talenter og nådegaver.
 
Samling 20.05.2017
Hovedtema:
Troshistorie
 
Samling 10.09.2017
Hovedtema:
Å velsigne 
 
Samling 11.11.2017
Hovedtema:
Å ha fellesskap
 
Organisering og pedagogisk metode:
  • Kurs med fellesundervisning og flere grupper, med minst 8 kurstimer på hver
  • Forelesning eller innledning
  • Dialog og drøftelse i plenum
  • Dialog og drøftelse i grupper
  • Det legges opp med opplæring som enten er Bibelbasert eller Historie og mulighetsdrevet (praktisk erfaring).
 
 
Påmelding skjer til Oslo Østre Frikirke:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sensommerdager i Stavern – for godt voksne | 21.-25. August 2017

Sensommerdager i Stavern – for godt voksne

21.-25. August 2017.
 
”Sammen, sammen...amen!”
 
Stavern Folkehøyskole inviterer til blide sensommerdager i Stavern. Godt voksne ønskes velkommen til  ei mini-uke med påfyll for kropp, sjel og ånd. ”Sammen, sammen...amen!” er temaet for kortkurset på Fredtun. Hovedtaler i år er Jan Gossner, Sigrun Lauvland Ek og Harald Kaasa Hammer. Mange spennende gjester kommer innom i løpet av uka Jarle Skullerud, Frikirkekvartetten, Anne Grete og Svein Gunnar Gundersen med flere.
Birgit og Jan Einar Larsen vil lede oss i sang og musikk gjennom uka.
I år tilbyr vi også flere spennende seminarer.
 
Nærområdene innbyr til aktivitet av mange slag, Kyststien, byvandring, båttur på fjorden, tur til Citadelløya.
Kortkurset er åpent for alle interesserte. Kursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole, Arnfinn Løyning er kursleder sammen med en egen prosjektgruppe.
Påmelding innen 1. August. Mer info legges ut på hjemmesiden fortløpende.
 
 
 

Kontakt kursansvarlig

15 + 5 = (number)?
Answer :(*)
 

 

 

 

 

Arnfinn Løyning

Leder for kortkursdrift

Mobil: 93 42 61 01

Mail: arnfinn@stavernfhsno

Ta gjerne kontakt med reiselederen om du har noen spørsmål.

Klikk her for å få vite mer om de ansatte

Stavern folkehøyskole | Helgeroveien 102 | 3294 Stavern

Tlf: 33 15 68 00 | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework