Demo

Kortkurs

Kortkurs

Stavern FHS underviser i mange spennende fag og personalet besitter en kompetanse på mange fagområder. Gjennom våre kortkurs kan alle interesserte som ikke er elever hos oss også ta del i dette. de forskjellige kursene står beskrevet under

 

Reisekortkurs

Med bakgrunn i våre mange studieturer er Stavern FHS også en rutinert arrangør av studiereiser. Vi kjenner mange destinasjoner, har gode samarbeidspartnere og vi liker å dra på spennende reiser. Kursene er lagt opp med en forberedende del, selve turen, og en oppsummerende/avsluttende del. For å få mest ut av turen kan det være lurt å kjenne til de stedene man skal til på forhånd. Et forkurs er således en god garanti for at man får mer ut av reisen. Det å vite litt om landets historie, kultur og politikk, vil gi deg et større utbytte. En stund etter turen er avsluttet er det tid for mimring, deling av tanker, filmer og bilder.

 

Kropp og Ånd - Hånd i hånd 16 - 20 oktober

Kortkurs og dugnadsuke på Stavern FHS.

Vi gjentar suksessen med dette kortkurset og inviterer til "kropp og Ånd - Hånd i hånd"
Dette er en innholdsrik og sosial uke med påfyll for kropp og ånd.
Uken vil inneholde Bønnesamlinger i Mariakapellet. Bibeltimer. Kveldssamlinger.
Dugnadsarbeid formiddag og ettermiddag. Maling, rydding ute og inne, samt diverse småarbeid.

Kurset er åpent for alle interesserte.

Påmelding sendes innen 1. oktober. Gjøres enklest på
www.stavernfhs.no eller på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
eller til Arnfinn Løyning Bernt Knudsensvei 49b 1152 Oslo
Mobil 93426101

Kurset er gratis, men vi tar opp en god kollekt til skolen.

Maks deltakere 25. Førstemann eller kvinne til mølla…..

Trykk HER for påmelding

Last ned program HER

Last ned plakat HER

Misjonale menigheter | Oslo Østre Frikirke 2017

Misjonale menigheter Oslo Østre

Kortkurset Misjonale Menigheter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavern Folkehøyskole  og satsingsområdet Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirketorget.

Tilbudet er åpent. Kursene gir spesielt godt utbytte for menigheter og grupper som ønsker å være sammen i en bevegelse mot en mer misjonal livsstil. Kurset holdes denne høsten i Oslo Storbymenighet og Oslo Østre Frikirke.  Kurset har en kartleggingsfase og en bevegelsesfase. Kartleggingsfasen skjer våren 2017, mens det tas de første skritt i bevegelsesfasen høsten 2017. Kursen vil fortsette med nye moduler våren 2018.

Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole Fredtun, Arnfinn Løyning er en av kurslederne og bidrar med undervisning ved kursene. 

 
Samling 01.04.2017.
Hovedtema:
Talenter og nådegaver.
 
Samling 11.06.2017
Hovedtema:
Troshistorie
 
Samling 09.09.2017
Hovedtema:
Å velsigne 
 
Samling 12.11.2017
Hovedtema:
Å ha fellesskap
 
Organisering og pedagogisk metode:
  • Kurs med fellesundervisning og flere grupper, med minst 8 kurstimer på hver
  • Forelesning eller innledning
  • Dialog og drøftelse i plenum
  • Dialog og drøftelse i grupper
  • Det legges opp med opplæring som enten er Bibelbasert eller Historie og mulighetsdrevet (praktisk erfaring).
 
 
Påmelding skjer til Oslo Østre Frikirke: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Misjonale menigheter | Oslo Storbymenighet 2017

Misjonale menigheter Oslo Storbymenighet

Kortkurset Misjonale Menigheter er et samarbeidsprosjekt mellom Stavern Folkehøyskole  og satsingsområdet Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirketorget.
Tilbudet er åpent. Kursene gir spesielt godt utbytte for menigheter og grupper som ønsker å være sammen i en bevegelse mot en mer misjonal livsstil. Kurset holdes denne høsten i Oslo Storbymenighet og Oslo Østre Frikirke.  Kurset har en kartleggingsfase og en bevegelsesfase. Kartleggingsfasen skjer våren 2017, mens det tas de første skritt i bevegelsesfasen høsten 2017. Kursen vil fortsette med nye moduler våren 2018.
Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole Fredtun, Arnfinn Løyning er en av kurslederne og bidrar med undervisning ved kursene. 
 
Samling 26.03.2017.
Hovedtema:
Talenter og nådegaver.
 
Samling 20.05.2017
Hovedtema:
Troshistorie
 
Samling 10.09.2017
Hovedtema:
Å velsigne 
 
Samling 11.11.2017
Hovedtema:
Å ha fellesskap
 
Organisering og pedagogisk metode:
  • Kurs med fellesundervisning og flere grupper, med minst 8 kurstimer på hver
  • Forelesning eller innledning
  • Dialog og drøftelse i plenum
  • Dialog og drøftelse i grupper
  • Det legges opp med opplæring som enten er Bibelbasert eller Historie og mulighetsdrevet (praktisk erfaring).
 
 
Påmelding skjer til Oslo Østre Frikirke:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pastorkurs høsten 2017

Tjeneste og Gudstjeneste - Pastorkurs høsten 2017.

 

Kortkurset er et samarbeid mellom Stavern Folkehøyskole og Menighets- og medarbeiderutvikling ved Frikirkens hovedkontor. Kurset er åpent. Kurset er et innføringskurs for nye arbeidere som forbereder seg til, eller er helt ny i pastortjenesten.

Kortkursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole, Arnfinn Løyning bidrar med undervisning på kurset.

 

Modul 1: 20.-September 2016.  Sta. Katarinahjemmet, Oslo.

Kirken og den hellige tjeneste.

Tirsdag 26.sept:  Pastorrollen i Frikirken. Grunnleggende pastorallære og sunn identitet. Ivar Johnsen

Onsdag 27.: Kirkebokføring. Arnfinn Løyning.

Kasualia. Gravferd. Arnfinn Løyning

Onsdag kveld: Gruppeveiledning

Torsdag 28: Kasualia: Dåp og vigsel Arnfinn Løyning

Frikirkens historie.  Arnfinn Løyning

Fredag 29: Menigheten, verdens håp. Ivar Johnsen.

Frikirkens råd og strukturer. Arnfinn Løyning

 

Kirken og gudstjenesten. 

Torsdag 23.nov.

Tekstformidling. Anne Kristin Aasmundtveit

Gruppeveiledning

Fredag 24. Nov. 

Det indre livet. Ivar Johnsen

Tekstformidling Anne Kristin Aasmundtveit

Gudstjenestens hensikt. Jan Gossner

Gudstjeneste i Frikirken. Tradisjon og fornyelse. Arnfinn Løyning

 

Påmelding kan skje til satsingsleder Ivar Johnsen. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt kursansvarlig

15 + 5 = (number)?
Answer :(*)
 

 

 

 

 

Arnfinn Løyning

Leder for kortkursdrift

Mobil: 93 42 61 01

Mail: arnfinn@stavernfhsno

Ta gjerne kontakt med reiselederen om du har noen spørsmål.

Klikk her for å få vite mer om de ansatte

Stavern folkehøyskole | Helgeroveien 102 | 3294 Stavern

Tlf: 33 15 68 00 | Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Powered by Warp Theme Framework